Der udbedres et hav af forsikringsskader hver dag, og en del af disse udføres af malere efter vandskader, brandskader, vand i kælder osv..

Hvis du skal have udbedret en vandskade eller brandskade, er det vigtigt du får lavet det professionelt og at der bliver taget fx fugt prøver. Vi tilbyder at rykke hurtigt ud så evt. fugt bliver stoppet og skaden hurtigere kan udbedres. Vi tilbyder hermed også maling efter vandskader.

Vi opstiller gerne affugter og har gode samarbejdpartnere som tømre, murer, elektrikere, mm. – Vi tilbyder at koordinere opgaven mellem håndværkerne, så arbejdet ikke strækker sig over for lang tid.

Reparationer og udbedringer af forsikringsskader kan være af forskelligt omfang, det er vigtigt at have en god dialog med sit forsikringsselskab hurtigt så man kan komme i gang med skaden.

Vi kommer gerne og vurderer skadens omfang og laver et tilbud på arbejdet - uanset skadens omfang.​​